ประวัติสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย

KABADDI ASSOCIATION OF THAILAND

KABADDI ASSOCIATION OF THAILAND

ประวัติสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2542 (ค.ศ. 1998) โดยมีพลโทวีระพจน์  ภูมมะภูติ เป็นนายกสมาคม และ นายวีระวัฒน์  ภูมมะภูติ   เป็นเลขาธิการสมาคม มีที่ทำการสมาคมตั้งอยู่ที่เลขที่ 2088ราชมังคลากีฬาสถาน โซน อี 218  ถนนรามคำแหง  หัวหมาก  บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร.02-3180940-4 ต่อ 1456 แฟกซ์ 02-369-1508  E-mail  kabaddithai@hotmai.com และในปีที่มีการก่อตั้งสมาคม  ประเทศไทยและสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกาบัดดี้ในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์  ครั้งที่ 13 พ.ศ.  2541(ค.ศ.1998) ณ สนามกีฬาคลอง 6 ปทุมธานี ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และพระองค์ได้มีพระราชเสาวนีย์ว่า “กาบัดดี้ คืออะไร”
สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานถ้วยรางวัลที่จะมอบให้แก่ทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขันกาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ซึ่งจะจัดขึ้นหลังจากการแข่งขันกาบัดดี้ในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 และได้รับพระมาหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัล
ปี พ.ศ. 2543   สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย  ได้จัดให้มีการแข่งขันกาบัดดี้ชิงชนะเลิศ   แห่งประเทศไทย“ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 1     ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ  ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ ทีมจังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2543   กีฬากาบัดดี้ได้รับการบรรจุเข้าแข่งขันครั้งแรกในกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ 32     
“มหานครเกมส์”ณ กรุงเทพมหานคร ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ ทีมกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2544   การแข่งขันกาบัดดี้ ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย “ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 2   ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ ทีม มศว.ประสานมิตร
ปี พ.ศ. 2545  การแข่งขันกาบัดดี้ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย “ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 3   ณ  การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ ทีมสิงห์ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545  การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่  33 “เชียงใหม่เกมส์”  ณ จังหวัด
เชียงใหม่ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ ทีมกระบี่
ปี พ.ศ. 2546  การแข่งขันกาบัดดี้ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย “ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก ดอนเมือง กรุงเทพฯ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ ทีมกระบี่ และมีการสาธิตการแข่งขันกาบัดดี้ทีมหญิงเป็นทีมแรก
ปี พ.ศ. 2547มีการจัดการการแข่งขันกาบัดดี้ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาในระดับ
จังหวัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดกระบี่ ได้กำหนดให้เป็นกีฬาบังคับที่จะต้องจัดการแข่งขันจนถึงปัจจุบันและจัดการเรียนเป็นรายวิชาเลือกเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ปี พ.ศ. 2547  การแข่งขันกาบัดดี้ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย “ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 5  มีการแข่งขันกาบักดี้ทีมหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งแรก   ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี ทีมที่ชายได้รับรางวัลชนะเลิศคือ ทีมกระบี่ และชนะเลิศทีมหญิง คือ ทีมศรีษะเกษ
ปี พ.ศ. 2547  การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “ราชบุรีเกมส์” ณ จังหวัดราชบุรี
ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ ทีมกระบี่และมีการสาธิตการแข่งขันกาบัดดี้ ทีมหญิงเป็นครั้งแรกในกีฬา
แห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2548 การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย “ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 6  ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี และ   ทีมชนะเลิศทีมชาย คือทีมกระบี่ และทีมชนะเลิศทีมหญิงคือ ทีมกระบี่ ครองถ้วย นายบรรหาร ศิลปะอาชา จังหวัดสุพรรณบุรี
9

ปี พ.ศ. 2548 วิชากาบัดดี้ได้รับการอนุมัติจากสถาบันการพลศึกษาให้เป็นรายวิชาในหลักสูตการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นครั้งแรกในสถาบันการพลศึกษาและจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแห่งแรกที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ โดย นายณรงค์  ช่วยเอื้อ
ปี พ.ศ. 2549  การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย “ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 7  ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ จังหวัดกระบี่และทีมชนะเลิศทีมชาย และหญิง ได้แก่ทีมจังหวัดกระบี่
ปี พ.ศ. 2549  การแข่งขันกีฬาการบัดดี้ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2550  กีฬากาบัดดี้ได้รับอนุมัติให้ทำการแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ทีมชายและทีมหญิงเป็นครั้งแรก ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ปี พ.ศ. 2550  ณ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2550  การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย “ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 8  ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ปี พ.ศ. 2550  การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ ทีมชายและทีมหญิง ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2550) จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2551  การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ ทีมชายและทีมหญิงในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ณ  จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2549  การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย “ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 9  ณ โรงเรียนถาวรวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2551  การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ ทีมชายและทีมหญิง ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2552  การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ ทีมชายและทีมหญิง ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ณ  จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2549  การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย “ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 10 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาครและเทศบาลเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2552การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ในกีฬาแห่งชาติ ทั้งทีมชายและทีมหญิง ครั้งที่ 38 ณ จังหวัดตรังและจัดสาธิตกาบัดดี้ชายหาดเป็นครั้งแรก
ปี พ.ศ. 2553 การแข่งขันกาบัดดี้บีชชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ทั้งทีมชายและทีมหญิง    การแข่งขันกาบัดดี้ยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 และการแข่งขันกาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และการแข่งขันกาบัดดี้เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5ประจำปี 2553
สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ได้อนุมัติจัดตั้งศูนย์ฝึกนักกีฬาทีมชาติไทย อยู่ที่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่ และสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่โดย มีนายวีระวัฒน์   ภูมมะภูติ  นายกสมาคม
กาบัดดี้แห่งประเทศไทย  นายณรงค์   ช่วยเอื้อ  อุปนายกฝ่ายเทคนิคสมาคมกาบัดดี้แห่งประเทศไทย
นายสมปราชญ์  ผลชู ประธานเทคนิคสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริหารสมาคม สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทยมีนายกสมาคมและผู้บริหารเรียงตามลำดับดังนี้
คณะกรรมการบริหารชุดที่ 1            พลโทวีระพจน์  ภูมมะภูติิ                 นายกสมาคม
คณะกรรมการบริหารชุดที่ 2            พลตรีสมาน  เกสรอินทร์ิ                  นายกสมาคม
คณะกรรมการบริหารชุดที่ 3            นายวีระวัฒน์  ภูมมะภูติ                   นายกสมาคม 
คณะกรรมการบริหารชุดที่ 4            นายวีระวัฒน์  ภูมมะภูติ                   นายกสมาคม